GRAMATYKA

CZĘŚCI MOWY CZASY
  • Czas teraźniejszy
  • Czas przeszły
  • Czas przeszło – teraźniejszy
  • Czas przyszły
  • Strona bierna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *